Osastomme

Linkkejä

Osastoon kuuluvia ammattiryhmiä ovat mm. kaupanalan henkilöitä esim. myyjät, matkailu- ja ravitsemusalan henkilöitä, varastoalan henkilöitä sekä vartiointialan henkilöitä.

Osastossamme on n. 950 jäsentä.

Osastomme tehtävänä on jäsentemme edunvalvonta sekä virkistys- ja koulutustoiminnan järjestäminen.

Hallituksemmemme kokoontuu kuukausittain lukuunottamata lomakautta.

 

 

Tutustu Pam:in jäsenetuihin